Nákup a dodavatelé

Vážení obchodní partneři, vážení dodavatelé,

chtěli bychom Vás informovat, že nákup služeb a materiálů v rámci společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o. je zajišťován Obchodním oddělením ORLEN Service.

Naším cílem je zefektivnit proces nákupu a zajistit maximální kvalitu dodávaného zboží a služeb. Základním předpokladem je především spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými a prověřenými dodavateli.

Jsme držitelem certifikátů pro systém řízení kvality podle ISO 9001, systém řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001. Závazky společnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a vůči svému okolí v oblastech řízení kvality výrobků a poskytovaných služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, prevence závažných havárií a ochrany majetku společnosti jsou uvedeny v Politice integrovaného systému řízení (viz IMS/Integrovaný systém řízení). Od našich dodavatelů očekáváme přínos k efektivnosti Integrovaného systému řízení, vč. přínosů zlepšené výkonnosti a povědomí o důsledcích případného neplnění přijatých závazků.

Výběr našich dodavatelů provádíme při přísném dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Výběrová řízení probíhají prostřednictvím nákupní platformy Connect, kde naleznete bližší informace o probíhajících nákupních procesech ve společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o. a v dalších společnostech kapitálové skupiny PKN ORLEN.

Nákupní platforma Connect je jediným nástrojem pro vyhlašování výběrových řízení a poptávek, místem pro předkládání nabídek a zdrojem informací v rámci nákupních procesů ve společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o.

Přihlášením do systému rychle získáte informace o nákupních procesech v kapitálové skupině PKN ORLEN a ve společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o.

 

Důležité dokumenty: 

VOP_CZ        Kodex chování dodavatelů skupiny ORLEN    Nákupní politika skupiny ORLEN

ZNAČKY SKUPINY ORLEN