• CZ
 •  / 
 • OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE

Vítejte na stránkách společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o. V této kapitole vysvětlujeme pravidla společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o. týkající se zpracování veškerých osobních údajů, které nám může zákazník při používání této webové stránky poskytnout. Naším cílem je chránit osobní údaje zákazníka na internetu.

V naší internetové nabídce najde zákazník popis našich produktů a služeb, může si přečíst naše zprávy, získat informace o pracovních příležitostech nebo získat nejnovější informace a nabídky, aniž by musel o sobě poskytnout jakékoli informace.

Pokud nám však zákazník poskytne informace týkající se jeho osobních údajů, jako je adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla, demografická data a další identifikační údaje, takové informace nebudou žádným způsobem zveřejňovány (pro společné použití, pro prodej nebo jako součást našich kontaktů). Nebudeme-li k tomu zákazníkem předem oprávněni, nebo pokud budeme mít povinnost zveřejnit tyto údaje, budeme postupovat v souladu s platnými zákony.

Správce osobních údajů:

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých ve formuláři/kontaktních informacích, je společnost ORLEN Service Česká republika s.r.o.
 2. Ve věcech souvisejících s dodržováním zásad ochrany osobních údajů ve společnosti ORLEN Service Česká republika s.r.o. nás můžete kontaktovat e-mailem na: osobniudaje@orlenservice.cz
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 ods. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů (oprávněný zájem – poskytnutí odpovědi na zprávu) za účelem poskytnutí odpovědi na zprávu zaslanou prostřednictvím formuláře/informace/kontaktního e-mailu.
 4. Příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti z Kapitálové skupiny ORLEN, jakož i subjekty oprávněné k přijímání údajů na základě zákonných ustanovení.
 5. Vaše osobní údaje nebudou odesílány do žádné třetí země (tj. do země, která nepatří do Evropského hospodářského prostoru) nebo do mezinárodní organizace.
 6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytnutí odpovědi na zprávu a následně pak po dobu, po kterou je uchovávání údajů nakázáno právními předpisy, nebo do uplynutí promlčecí lhůty eventuálních nároků.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:
  1. právo na přístup k Vašim údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na námitku,
  2. právo podat stížnost u některého dozorčího orgánu (prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů), zjistíte-li, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro odeslání zprávy pomocí formuláře/informací/kontaktního e-mailu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.

Soubory cookies:

S cílem zlepšit realizaci námi poskytovaných služeb, zavádíme do webového prohlížeče zákazníka malé soubory, které budou na jeho počítači přechovávány a čteny naším webovým serverem (takové soubory nazýváme soubory „cookies“). Daný soubor cookies nemůže přečíst žádný jiný internetový server kromě serveru, který jej v daném počítači zapsal. Soubory cookies používáme pro řadu administrativních úkolů, například pro ukládání preferencí zákazníka ohledně informací určitého typu nebo také hesel, které zákazník nebude muset zadávat pokaždé, kdy naši webovou stránku navštíví. Většina z těchto souborů „cookies" existuje pouze během dané relace nebo „návštěvy" (dočasné cookies). Některé z nich však zůstávají i po ukončení návštěvy (tzv. trvalé cookies). Žádný z nich však nebude obsahovat informace umožňující jiným osobám kontaktovat zákazníka elektronicky, prostřednictvím e-mailu nebo reklamy. Zákazník může připravit svůj webový prohlížeč takovým způsobem, aby ho pokaždé, kdy jsou na jeho počítač zasílány soubory cookies o tom informoval, nebo aby přijímání souborů cookies zcela zabránil. Nesouhlasí-li zákazník s používáním souborů cookies na tomto webu, musí webovou stránku opustit a soubory cookies pak ručně vymazat pomocí příslušné volby v jeho webovém prohlížeči.

 

ZNAČKY SKUPINY ORLEN