• CZ
 •  / 
 • O firmě
 •  / 
 • Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

ORLEN Service Česká republika s.r.o. zavedla, používá a neustále zdokonaluje Integrovaný systém řízení podle norem ISO:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

ORLEN Service Česká republika s.r.o. realizuje práce zaměřené na výstavbu, údržbu, opravy a modernizaci v průmyslových odvětvích strojních, elektrických, v oblasti měření a regulace, rotačních strojů, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, dále izolační práce, pískování a lakování.

Politika integrovaného systému řízení podporuje strategické směřování kapitálové skupiny ORLEN a je přiměřena účelu a kontextu organizace, včetně povahy a rozsahu environmentálního dopadu jejích činností a služeb. Jako součást kapitálové skupiny ORLEN spolupracujeme s jejími společnostmi v oblasti zlepšování a rozvoje systémů řízení.

Ve své činnosti se zaměřujeme na realizaci klíčových cílů, tj.:

 • poskytovat zákazníkům servisní služby na vysoké úrovni,
 • monitorovat a analyzovat spokojenost našich zákazníků,
 • splňovat požadavky na implementované procesy, včetně právních a ostatních,
 • minimalizovat negativní vliv na životní prostředí,
 • zvyšovat úroveň environmentálních znalostí a povědomí všech zaměstnanců,
 • zdokonalovat a zvyšovat kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • po konzultaci a spolupráci se zaměstnanci, zajišťovat bezpečné a hygienické pracovní podmínky s cílem předcházet pracovním úrazům a onemocněním a usilovat o neustálé zlepšování zaváděním nových technických, technologických a organizačních řešení,
 • v oblasti zabezpečení informací provádět opatření zaměřená na udržení zabezpečení na úrovni odpovídající předpokládanému riziku.

NAŠE MISE

Poháníme budoucnost poskytováním komplexních služeb pro průmyslová zařízení.

Ve snaze o účinné a efektivní dosažení cílů se zavazujeme implementovat Politiku Integrovaného systému řízení na základě přijatých Hodnot kapitálové skupiny ORLEN:

ODPOVĚDNOST

 • Respektujeme naše zákazníky, akcionáře, životní prostředí a místní komunity.
 • Zodpovědně a efektivně využíváme suroviny a energie a minimalizujeme emise do životního prostředí.
 • Máme potřebné postupy, prostředky a zdroje k odstranění všech hrozeb a snížení rizik.
 • Jsme si vědomi hodnoty informací zpracovávaných ve Společnosti. Dbáme na bezpečnost nám svěřených informací.

ROZVOJ

 • Hledáme nové příležitosti kposílení naší pozice na trhu.
 • Snažíme se zkvalitňovat poskytované služby používáním moderních materiálů a technologií.
 • Podnikáme aktivní kroky ke snížení a prevenci znečištění životního prostředí.

LIDÉ

 • Iniciujeme aktivity k prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a skoronehody.
 • Nápady a závěry zaměstnanců využíváme k neustálému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Našim zaměstnancům garantujeme bezpečné a hygienické pracovní podmínky, možnosti rozvoje a zvyšování kvalifikace.

ENERGIE

 • Jednáme s nadšením.
 • Podporujeme zaměstnance, aby se zapojovali do aktivit v oblasti technických inovací, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a informační bezpečnosti.
 • Odměňujeme postoje, které zvyšují zapojení do aktivit zaměřených na zlepšování pracovních podmínek, ochranu životního prostředí a informační bezpečnost.

SPOLEHLIVOST

 • Můžete se na nás spolehnout.
 • Iniciujeme a dohlížíme na změny, které nám umožňují fungovat nepřetržitě a neustále se zlepšovat.
 • Spolupracujeme s externími dodavateli a dodavateli, kteří mají kompetence uvedené Společností a akceptované standardy kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení informací.
 • Plníme požadavky právních předpisů a další požadavky, včetně vnitřních předpisů Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, ke kterým se Společnost zavázala.

NAŠE KRÉDO

Skupina ORLEN. Poháníme budoucnost. Zodpovědně.

Soulad s přijatou politikou je garantován zavedeným a vylepšeným Integrovaným systémem řízení v souladu s následujícími normami:  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

                             

                                   Certifikát IMS                                                   Politika ISŘ    

                                   

ZNAČKY SKUPINY ORLEN