• CZ
 •  / 
 • Naše nabídka

Naše nabídka

ORLEN Service Česká republika s.r.o. jako člen Kapitálové skupiny ORLEN provádí komplexní, rychlou a nepřetržitou údržbu výrobních jednotek a technologického zařízení skupiny ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v oblasti statické, strojní, elektro a měření a regulace. V rámci divize působí i oddělení inspekce a detekce potrubí a zařízení.

Zajišťujeme servis údržby pro výrobní jednotky:

 • Rafinérie Litvínov - Záluží
 • Rafinerie v Kralupech nad Vltavou
 • Polyoelfiny Litvínov
 • Energetika Litvínov
 • Kaprolaktam Neratovice
 • PVC a VCM Neratovice
 • Energetika Neratovice
 • Údržba správy areálu Neratovice

Pro práci údržby je přímo v areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a Spolany s.r.o. zajištěno kompletní zázemí pro servis, specializované dílny přímo na jednotkách výroby, skladové hospodářství a technické zázemí pro legislativní zajištění činnosti společnosti.

Pro práci údržby jsou v areálech specializované dílny přímo na jednotkách výroby. Dílny jsou vybaveny mostovými jeřáby 5 – 12,5t, tvářecími stroji (hydraulická ohýbačka trubek, zakružovačka profilů, hydraulický ohraňovací lis), obráběcími stroji (soustruhy, frézy, vrtačky), dělícími stroji (nůžky na stříhání plechů 10/3000mm, strojní pily do průměru 350mm).

V rámci celé společnosti zaměstnáváme celkem 316 pracovníků údržby oborů statické , strojní, elektro a měření a regulace s danou administrativou, techniků a skladového hospodářství.

Činnosti strojní údržby

 • Svařovací práce - agregáty MIG-MAG, TIG,
 • Výroba a montáž potrubních rozvodů
 • Opravy čerpadel všech druhů,
 • Opravy převodovek, míchadel,
 • Opravy a renovace armatur včetně regulačních,
 • Kontrola a opravy pojistných armatur.

Činnosti údržby elektro

 • Montáž a údržba kabelových tras,
 • Montáž, opravy a revize světelných a motorových rozvodů,
 • Údržba veřejného osvětlení,
 • Revize elektrospotřebičů a elektrického nářadí,
 • Revize elektrických zařízení v prostorech A,B,
 • Opravy a údržba el.motorů,
 • Údržba a montáž elektrického otápění potrubí atd.,
 • Montáž a opravy protipožárních přepážek

Činnosti údržby měření a regulace

 • Kalibrace zařízení M+R s vyhotovením kalibračních listů
 • Výchozí a pravidelné revize obvodů M+R,
 • Rekonstrukce obvodů M+R,
 • Seřízení a údržba elektrických a pneumatických ventilů,
 • Údržba titrátorů, křemíkoměrů, ukazovacích a zapisovacích přístrojů,
 • Údržba nízkonapěťových rozvaděčů a řídících systémů,
 • Monitoring odpadních vod.

 

Dále zajišťujeme klempířské a izolatérské práce  

 • Izolace nadzemních potrubních rozvodů a potrubních mostů,
 • Izolace kotlů a jejich příslušenství,
 • Izolace reaktorů, kolon a výměníků,
 • Klempířské práce.

Tryskání a natěračské práce

 

Popis výrobních jednotek na kterých zajišťujeme servisní činnost

 

Rafinérie Litvínov - Záluží

Moderní komplexní rafinérie s vysokou hydrorafinační kapacitou, provozující dvě jednotky destilace ropy, čtyři konverzní jednotky a řadu technologických zařízení na zvyšování kvality primárních destilačních produktů. Celková kapacita zpracování činí 5,4 milionů tun ropy ročně. Do rafinérie je dodávána sirná ropa ropovody Družba nebo IKL. Součástí hlavního výrobního programu, který tvoří automobilové benzíny, motorová nafta a LPG, jsou i suroviny pro petrochemické výroby ORLEN Unipetrolu RPA, působícím ve stejném výrobním areálu.

Vedle těchto strategických produktů jsou dalšími významnými výrobky topné oleje, asfalty, olejové hydrogenáty sloužící k výrobě mazacích olejů a elementární síra. Řízení technologických procesů je soustředěno do moderního velínu, který poskytuje bezpečné a moderně vybavené zázemí provozním operátorům a technologům. Kontrola kvality je prováděna v laboratořích, které jsou vybaveny nejmodernější technikou.

 

Rafinerie v Kralupech nad Vltavou

Komplexní konverzní rafinérie s moderní jednotkou fluidního katalytického krakování (FCC), kterou byla rozvinuta původní hydroskimmingová rafinérie o kapacitě zpracování 3,3 milionu tun ropy ročně. Existence jednotky MTBE zajišťuje možnost vyrábět vysokooktanové bezolovnaté benziny. Zařízení realizovaná v rámci programu „Čistá paliva” umožňují vyrábět nízkosirné až bezsirné pohonné hmoty. Kralupská rafinérie je výrobcem leteckého petroleje JET A1, který se používá na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně.

Kralupská rafinérie zpracovává nízkosirné ropy přepravované ropovodem IKL / TAL z Terstu přes Vohburg do Nelahozevsi a moravské ropy dopravované ropovodem Družba.

 

Energetika - Litvínov

Výroba vysokotlaké páry v parních vysokotlakých kotlích na teplárně T700. Vyrobená pára slouží k výrobě elektřiny v turbogenerátorech a k pokrytí spotřeby technologických par u odběratelů výrobních jednotek skupiny Orlen Unipetrolu. Zařízení se nachází na bloku č.11 v areálu Chempark Záluží.

Výrobky: Páry o tlaku 9,4; 2,4; 0,7; 0,35; 0,12 MPa, elektrická energie, nestanovené výrobky: hydrosměs pro technickou rekultivaci, granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů a popílek do betonu.

 

Petrochemie Litvínov – Polyoelfiny

Výroba polypropylenu ve formě granulí získaný z etylénové jednotky se dále zpracovává na jednotce polypropylenu, kde vzniká polypropylén. Na polyetylenových jednotkách (PE1, PE2, PE3), se zpracovává část etylénu z etylenové jednotky a vzniká polyetylén.

Zejména nová polyetylénová jednotka PE3 do budoucna pomůže zvýšit využití etylénové jednotky a přispěje k větší provázanosti petrochemické a rafinérské výroby skupiny Unipetrol na celosvětově rostoucí poptávku po vysokohustotním polyetylénu. Díky nové technologii dodává společnost Unipetrol průmyslové segmenty, jako kosmetický nebo obalový průmysl. Nová polyetylénová jednotka PE3 má výrobní kapacitu až 270kt.

 

Závod PVC - Neratovice

Polyvinylchlorid Neralit se vyrábí suspenzní polymerací vinylchloridu ve vodním prostředí za přítomnosti katalyzátorů a stabilizátorů suspenze. Výsledný produkt je jemný, bílý, dobře sypatelný prášek, tvořený zrny s úzkou distribucí velikosti částic. Vlastnosti suspenzního PVC Neralitu–prášku jsou závislé na přísadách použitých při polymeraci, na teplotním režimu polymerace, na způsobu a intenzitě míchání suspenze a řadě dalších faktorů působících při výrobě. Suspenzní PVC Neralit se expeduje ve formě prášku zpracovatelům, kteří si jej upravují pro zpracování přidáváním potřebných aditiv na vlastním míchacím, resp. granulovacím zařízení. Jednotlivé typy Neralitu jsou vhodné pro výrobu široké škály produktů – od tvrdých profilů, desek, trubek a fólií, přes elektroizolační a drenážní trubky, různé technické díly a obaly, až po hadice, profily, fólie, obuvnické materiály a izolace kabelů. Neralit se vyrábí v pěti různých provedeních s číselným označením 581, 601, 652, a 682.

Závod Kaprolaktam - Neratovice

Kaprolaktam (HEXAHYDRO-2H-AZEPIN-2-ONE; 2-OXOHEXAMETHYLENEIMIN), se dodává jako šupinkový nebo tavený. Je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním nebo v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě silonu, nylonu či perlonu. Pro svou pružnost se uplatňují zejména při výrobě sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb - například pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví. Kaprolaktam je biologicky snadno odbouratelný.​

SPOLSAN® – průmyslové hnojivo

Průmyslové hnojivo, vzniká při výrobě kaprolaktamu obsahující dusík v amonné formě a také síru ve formě síranového aniontu. Dále obsahuje malou příměs dusičnanu amonného, jehož koncentrace nepřesahuje 1,5%. V posledních letech, zejména v souvislosti s odsířením elektráren, je síran amonný stále významnějším hnojivem s obsahem síry a amoniakálního dusíku. Používá se k přímému hnojení nebo jako surovina pro výrobu směsných hnojiv obsahujících síru.​

Oleum

Roztok oxidu sírového v kyselině sírové, koncentrace oxidu sírového je min. 25 %, se využívá v chemickém průmyslu

Kyselina sírová (H2SO4), technická, 94 - 96,5%

Bezbarvá nebo nahnědlá olejovitá kapalina, zředěná rozpouští kovy, používá se především v chemickém průmyslu a při úpravě rud.​​

Závod EVH - Neratovice

Dodávky vod, čištění odpadních vod, likvidace kapalných odpadů.
Dodávky energií, pomocných médií, výrobků a meziproduktů Spolana

 

 

ZNAČKY SKUPINY ORLEN